30-TALSHUS MED MODERN TWIST

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

Hu­set vid Troll­sjön som Son­ny och Ma­ria föll för bygg­des åt en lä­ra­re i folk­sko­lan, år 1929. Ar­ki­tek­to­niskt sam­ma hus, men nu fyllt med mö­bel­klas­si­ker och upp­da­te­rat med be­kväm­lig­he­ter för en modern fa­milj.

HÄR BOR: Ma­ria och Son­ny med so­nen Vil­helm, 5 år. Bå­de Ma­ria och Son­ny ar­be­tar på bank. Ma­ria dri­ver ock­så Instagram­kon­tot @in­te­ri­or­byk­jaer LÄGE: I cen­tra­la Eslöv. HUSFAKTA: 1,5-plans­hus på 320 kvadrat­me­ter med käl­la­re, byggt 1929. 1 050 kvadrat­me­ter stor tomt. DET BÄSTA MED HU­SET: Den gam­la plan­lös­ning­en, al­la gam­la, fi­na de­tal­jer och sto­ra föns­ter.

24

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.