Hem­ma hos!

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

HÄR BOR: Eva och Ni­co­lai Tram med si­na två poj­kar, Finn, 7 år och Björn, 6 år. Eva ar­be­tar som fo­to­graf och jour­na­list och Ni­co­lai är kock och skri­ver böc­ker om mat. Hans sto­ra in­tres­se är mat­lag­ning över öp­pen eld. Se mer på tram­feed.com LÄGE: Hal­land. HUSFAKTA: Tra­di­tio­nellt fa­lurött trä­hus, byggt 1861. 130 kvadrat­me­ter stort. DET BÄSTA MED HU­SET: ”Den ge­nu­i­na stäm­ning­en som ska­pas av hu­sets ål­der och när­he­ten till sko­gen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.