Bo­he­misk duk­ning

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Cult De­signs Ori­entser­vis har lan­se­rats i en ny gla­syr­färg – plom­mon­li­la. Den mör­ka vack­ra li­la ny­an­sen är helt rätt i ti­den. Mat­cha med mörk­grått och trä­ma­te­ri­al för att lyf­ta fram den yt­ter­li­ga­re. Ny­het för hös­ten 2018 är dess­utom den sto­ra dju­pa tall­ri­ken för pas­ta el­ler sop­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.