SKÖRDE-FEST

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Den här sä­song­en har det mesta blom­mat och mog­nat ti­di­ga­re än nor­malt på grund av den lång­va­ri­ga vär­men. Men det finns sä­kert en del ut­hål­li­ga väx­ter kvar som vi kan pas­sa på att nju­ta ex­tra av och gö­ra li­te fint med för att fi­ra in hös­ten. En li­ten skördefest kan va­ra trev­lig även om det i år in­te är myc­ket som va­rit sig likt. Vis­sa väx­ter har gyn­nats av vär­men me­dan and­ra du­kat un­der. Det finns en hel del att re­flek­te­ra över, in­te minst till­gång­en på vat­ten som vi ti­di­ga­re ta­git så för gi­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.