Glöm mi­ni­ma­lis­men!

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Ike­as de­sign­sam­ar­be­te med Per B Sund­berg re­sul­te­ra­de i kol­lek­tio­nen Fö­re­mål som får oss att glöm­ma den skan­di­na­vis­ka mi­ni­ma­lis­men för en li­ten stund. I kol­lek­tio­nen ser vi döskal­le­va­ser, hund­ljus­sta­kar och and­ra spän­nan­de skulp­tu­rer som stic­ker ut från mäng­den. Per själv be­skri­ver se­ri­en som bland an­nat ro­lig, bild­lig och ibland även ab­surd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.