För he­la hem­met

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Det nya ex­klu­si­va hög­ta­lar­sy­ste­met Ix­ion har kom­mit till Sve­ri­ge! Ix­ion grun­da­des i Nor­ge 2009 av Tom Austad och tillå­ter dig att an­slu­ta upp till sju hög­ta­la­re sam­ti­digt i ett mul­ti­room-sy­stem. Hög­ta­lar­sy­ste­met lan­se­ra­des här un­der ju­ni men kom­mer nu i sep­tem­ber fin­nas till för­sälj­ning på Mr. Por­ter. Per­fekt för fest! Kos­tar från 6 999 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.