Vil­ken in­fäst­ning?

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej­san! Tänk­te bor­ra fast mitt va­pen­skåp, väg­gen är av trä. Vil­ken är den säk­ras­te in­fäst­ning­en? Car­ro

SVAR

Hej Car­ro! Jag skul­le för­bor­ra med en fin trä­borr ba­ra för att få styr­ning, sen an­vän­da fransk­skruv som jag drar åt med ett spärr­skaft. Det flyt­tar man in­te på i förs­ta ta­get. Zeth Björninger

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.