Diskret vägg­hyl­la

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej! Tänk­te gö­ra om li­te hem­ma i var­dags­rum­met. Vi har kom­mit en bit, men val­de att ta en pa­us un­der som­ma­ren. Nu när det snart är höst så är jag sugen på att gö­ra klart det sista. Vi har in­rett i ett färg­glatt te­ma och är nu på jakt ef­ter en vägg­hyl­la som går mer åt det dis­kre­ta hål­let. Gär­na i vitt el­ler svart och med fle­ra hyl­lor i, al­ter­na­tivt hyl­lor i oli­ka ni­vå­er. Tan­ken är att det ba­ra ska ska stå små de­ko­ra­ti­va ob­jekt i hyl­lan, så som en li­ten ljuslyk­ta, nå­gon li­ten växt el­ler små as­kar. Ka­rin

SVAR

Hej! Här är en väl­digt diskret, tid­lös, och fram­förallt bil­lig, vägg­hyl­la! Den är i svart me­tall och kom­mer från Clas Ohl­son. Den är in­te allt för stor och jag tror den fyl­ler den funk­tio­nen som du be­skri­ver. Kos­tar 169 kro­nor. Sara Wigsén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.