Fri­tids­hus för skogs­mil­jö

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: La­dan.

TILLVERKARE: Vär­sås­vil­lan.

STIL: Mo­dernt fri­tids­hus.

ANTAL PLAN: 1-plans­hus med loft.

ANTAL RUM: 4 rum och kök.

BOAREA: 81,8 kvadrat­me­ter.

BYGGNADSAREA: 73 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Slät stå­en­de trä­pa­nel.

STANDARD SOM INGÅR: En­ligt Vär­sås­vil­lans le­ve­rans­be­skriv­ning.

PRIS: Byggsats från 895 000 kro­nor.

ARKITEKT: Jenny Bent­zer.

OM HU­SET:

I La­dan 82 har ar­ki­tek­ten vi­sat att en­kelt och av­ska­lat in­te be­hö­ver va­ra trå­kigt och in­spi­re­rats av la­dan som är en del av svensk bygg­tra­di­tion och histo­ria. Det sym­met­ris­ka och har­mo­nis­ka fri­tids­hu­set gör sig all­ra bäst i skogs­mil­jö, där hu­sets form kom­mer till sin rätt. En­kel­he­ten speg­lar även in­te­ri­ö­ren med en öp­pen plan­lös­ning för stor­stu­ga och kök och en mer pri­vat del för sov­rum­men. Stor­stu­gan och kö­ket har rymd och ett här­ligt ljusin­släpp tack va­re fönst­ren och den ge­ne­rö­sa tak­höj­den. Från var­dags­rum och kök är det öp­pet mot lof­tet vil­ket gör att ljuset spri­der sig även dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.