En­plans­hus med rymd

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: Prio 141.

TILLVERKARE: Ek­sjö­hus.

STIL: Modern.

ANTAL RUM: 6 rum och kök. BOAREA: 141 kvadrat­me­ter.

BYGGNADSAREA: 158,4 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Lig­gan­de z-pa­nel.

STANDARD SOM INGÅR: En hög ut­gångs­stan­dard med bland an­nat kök, tvätt och bad­rum från Ve­dum, vit­va­ror från Mi­e­le, mas­si­va in­ner­dör­rar från Di­plo­mat­dör­rar, yt­ter­dör­rar från Nor­dan, ek­par­kett från Tar­kett, alu­mi­ni­um­be­kläd­da föns­ter från Elit­föns­ter, från­lufts­vär­me­pump från Ni­be samt golv­vär­me i al­la ut­rym­men. PRIS: Cir­ka 2 500 000 kro­nor in­klu­si­ve nor­mal grund men ex­klu­si­ve ut­vän­dig mål­ning, tomt, an­slut­ning­ar, ener­gi­brunn och bygg­her­re­kost­na­der.

OM HU­SET:

Prio 141 är ett ytef­fek­tivt en­plans­hus som med sin vink­la­de plan­lös­ning ger många möj­lig­he­ter bå­de in­te­ri­ört och ex­te­ri­ört, och dess­utom ska­par en na­tur­ligt skyd­dad ute­plats. I hu­set har de so­ci­a­la ytor­na pri­o­ri­te­rats och mat­plats och var­dags­rum har nä­ra för­bin­del­se med träd­gård och ute­plats. Bar­nen har en egen del i hu­set där det ock­så finns till­gång till wc. I hu­set finns många oli­ka för­va­rings­möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.