Ge­ne­rö­sa ytor

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: Vil­la Dröm­minge.

TILLVERKARE: Små­lands­vil­lan.

STIL: Modern.

ANTAL PLAN: 1.

ANTAL RUM: 7 rum och kök.

BOAREA: 193,6 kvadrat­me­ter.

BYGGNADSAREA: 215,9 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Trä­pa­nel.

STANDARD SOM INGÅR: Från­lufts vär­me­pump från Ni­be, kök från Ve­dum, par­kett­golv från Bo­en, ta­pe­ter från Bo­ro­san, vit­va­ror från Bosch, tvätt­ma­skin och dubbel­dusch.

PRIS: Från 2 695 000 kro­nor ovan grund.

OM HU­SET: Pre­cis som nam­net an­ty­der har hus­till­ver­ka­ren ska­pat ett hus som ska in­fria många önsk­ning­ar i ett dröm­hus. Vil­la Dröm­minge har sto­ra ytor och myc­ket för­va­rings­ut­rym­me, to­a­lett med dubbel­dusch samt kläd­vård/groven­tré. Den öpp­na plan­lös­ning­en mel­lan kök och var­dags­rum ger till­fäl­le för ge­men­skap och sam­va­ro. Här är ljusin­släp­pet ge­ne­röst och den an­grän­sa­de bar­dis­ken kan an­vän­das bå­de till läx­läs­ning och upp­duk­ning av buffén. Den sto­ra vinkel­de­len blir en na­tur­lig plats för bar­nen med re­jä­la sov­rum, all­rum och egen in­gång via groven­trén. Vinkel­de­len skul­le även kun­na fun­ge­ra som ett ge­ne­ra­tions­bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.