Mo­dernt hus med många rum

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: Ar­holm.

TILLVERKARE: Gö­te­ne­hus.

STIL: Modern.

ANTAL PLAN: 2.

ANTAL RUM: 7 rum och kök.

BOAREA: 177 kvadrat­me­ter.

BYGGNADSAREA: 105 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Stå­en­de och lig­gan­de trä­pa­nel.

STANDARD SOM INGÅR: En­ligt till­ver­ka­rens le­ve­rans­be­skriv­ning.

PRIS: Från 3 339 000 kro­nor, in­klu­si­ve ent­re­pre­nad samt ka­kel, klin­ker och mål­ning.

ARKITEKT: SAR/MSA Jo­han Da­ni­els­son.

OM HU­SET:

Ar­holm har en modern och skyd­dad en­tré. Där­i­från ser man rakt ige­nom det ge­ne­rö­sa var­dags­rum­met där en par­dörr le­der vi­da­re ut till träd­går­den. Inte­gre­rat med var­dags­rum­met lig­ger kök och mat­plats som ock­så har en dörr ut mot träd­går­den. På det här pla­net finns ock­så en to­a­lett med dusch, kläd­vård med kläd­kam­ma­re samt en groven­tré. Här finns ock­så ett rum för ar­be­te, hob­by­ak­ti­vi­te­ter el­ler gäst­rum, med dörr ut mot träd­går­den. Det öv­re pla­net har ex­tra höjd i mit­ten vil­ket ger bå­de vo­lym och ljus. Här finns ett stort ge­men­samt all­rum, bad­rum med hörn­bad­kar, tre mind­re sov­rum och ett stort sov­rum med kläd­kam­ma­re. Hu­set finns med al­ter­na­ti­va plan­lös­ning­ar, som till ex­em­pel bal­kong.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.