Mo­dernt med ur­ban käns­la

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: Höll­vi­ken.

TILLVERKARE: My­resjö­hus.

STIL: Modern.

ANTAL PLAN: 2.

ANTAL RUM: 6 rum och kök.

BOAREA: 167,1 kvadrat­me­ter.

BYGGNADSAREA: 121,1 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Kom­bi­na­tion av puts och lig­gan­de trä­pa­nel.

STANDARD SOM INGÅR: In­flytt­nings­fär­digt hus och grund. (Som ut­gångs­stan­dard i hu­sen fin­ner du pro­duk­ter från HTH, Ve­dum, Si­e­mens, Bo­en, med fle­ra.)

PRIS: Kon­tak­ta My­resjö­hus för of­fert.

OM HU­SET:

Ett 2-plans­hus som stic­ker ut med sin ku­bis­tis­ka form. Hu­set är ri­tat för att ska­pa en ur­ban käns­la. När du kom­mer in i hu­set lig­ger trap­pan i mit­ten, som ett nav och de­lar upp hu­set i två de­lar. Den förs­ta de­len är den funk­tio­nel­la som se­dan följs upp av sto­ra, so­ci­a­la ytor med mat­plats och var­dags­rum som en för­läng­ning av kö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.