Käns­la av svun­na ti­der

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: Vil­la Astrid.

TILLVERKARE: In­tres­san­ta Hus.

STIL PÅ HU­SET: Modern.

ANTAL PLAN: 1.

ANTAL RUM: 5 rum och kök.

BOAREA: 132 kvadrat­me­ter + in­red­nings­bar vind.

BYGGNADSAREA: 153 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Sioo be­hand­lad pa­nel, stå­en­de.

STANDARDS OM INGÅR: Ge­nom­gå­en­de högstan­dard. Låg ener­giyt­ter­väg­gar, lju­di­so­le­ra­de in­ner­väg­gar, osb-ski­va bakom gip­sen, mas­si­va in­ner­dör­rar med ljud­tät­ning. Ask- el­ler ek­par­kett, platsmå­lan­de sock­lar och fo­der, inga tak­lis­ter. Vel­facföns­ter, ka­kel och klin­ker i våt­rum och en­tré, mo­dernt kök från en av till­ver­ka­rens kök­sle­ve­ran­tö­rer, vit­va­ror från Mi­e­le. Pors­lin från Dura­vit, INR, Sved­bergs samt Dan­sa­ni.

PRIS: Från 3 132 000 kro­nor be­ro­en­de på ut­rust­ning.

OM HU­SET:

Ett en­plans­hus med pa­ti­na och en in­dust­ri­ell käns­la. Hu­set har en ge­ne­rös tak­höjd som på­min­ner om svun­na ti­der och som ock­så ska­par en här­lig rymd i hu­set. Den oin­red­da vin­den ger möj­lig­het att kun­na ut­ö­ka med fler rum vid be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.