FYND I LAN­DET

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

När man tar en tur i träd­gårds­lan­det för att skör­da li­te ef­ter­slänt­ra­re, ex­em­pel­vis av de små pryd­nads­pum­por­na, kan man hit­ta bå­de det ena och det and­ra. ”Bort­tap­pa­de” verk­tyg som dolts av blad­verk kom­mer i da­gen. Det kan va­ra bra att bör­ja ploc­ka un­dan red­skap som än­då in­te kom­mer att an­vän­das mer un­der den­na sä­song. Li­te ren­gö­ring och upp­smörj­ning kans­ke kan va­ra på sin plats så att de är re­do till vå­ren igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.