TA HAND OM FRUK­TEN

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Det som till en bör­jan av sä­song­en såg ut att bli ett rik­ligt fruk­tår kom av sig en del av tor­kan som följ­de. Men det blir än­då en del frukt, tro­ligt­vis av bätt­re kva­li­tet för dem som gall­rat or­dent­ligt. De fi­nas­te fruk­ter­na av lag­rings­ba­ra sor­ter bäd­das var­samt in för att se­dan lag­ras svalt. De som in­te har fullt så god kva­li­tet kan sä­kert än­då du­ga till att mu­stas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.