Lam­por som lyf­ter rum­met

En klas­sisk el­ler en i modern de­sign? Rum­mets vik­ti­gas­te de­talj kan bli ett per­son­ligt ut­tryck istäl­let för en lam­pa som ba­ra fyl­ler en funk­tion.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av KATIA JANDO

1. Sin­ner­lig bords­lam­pa från Ikea, 299 kro­nor. 2. Bords­lam­pa i mar­mo­ri­mi­ta­tion från Rus­ta, 199 kro­nor. 3. Oscar bords­lam­pa från Watt & Ve­ke, 1 700 kro­nor. 4. Bords­lam­pa med be­tong­fot från Gra­nit, 379 kro­nor. 5. Bords­lam­pa från Lou­i­se Roe, 6 299 kro­nor. 6. Bords­lam­pa från H & M Ho­me, lamp­fot, 599 kro­nor, skärm, 249 kro­nor. 7. Bords­lam­pan Oden från El­los, 999 kro­nor. 8. Svart bords­lam­pa från El­los, 799 kro­nor. 9. Rost­brun bords­lam­pa från Åh­léns, 399 kro­nor. 10. Run­da bords­lam­pan Rio från Åh­léns, 599 kro­nor. 11. Bords­lam­pa från Bloo­ming­vil­le, 1 399 kro­nor. 12. Bords­lam­pan Mi­mi från Åh­léns, 299 kro­nor. 13. Bords­lam­pa från Mu­u­to, 2 595 kro­nor.

12 13

9 10

8

11

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.