Tal­sy­stem

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Egyp­ti­er­na var nog de förs­ta som an­vän­de ett ti­o­siff­rigt sy­stem för tal. De ha­de tec­ken för ta­len 1, 10, 100 och upp till 1 mil­jon. När de skul­le mä­ta nå­gon gjordes det ef­ter en aln. En aln mot­sva­ra­de av­stån­det från arm­bå­gen till lång­fing­er­spet­sen. Egyp­ti­er­nas för­må­ga att byg­ga fan­tas­tis­ka py­ra­mi­der be­rod­de på de­ras kun­skap in­om ma­te­ma­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.