G

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

for Gym­nas­tik­sal

Gym­nas­tik­sa­len var ett trä­nings­om­rå­de. Själ­va spe­len hölls ut­om­hus i den tryc­kan­de het­tan. Gre­ker­na var dock för­nuf­ti­ga nog att trä­na in­om­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.