Fort Ge­or­ge

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

En stark ut­ma­na­re om ti­teln som Eu­ro­pas mäk­ti­gas­te ar­til­le­ri­fort. Fort Ge­or­ge bygg­des ef­ter det sista ja­ko­bittupp­ro­ret 1746. Bygg­na­der­na och för­sva­ret är fort­fa­ran­de i ut­märkt skick, och till­sam­mans med den om­fat­tan­de va­pen­sam­ling­en är det verkligen ett pa­ra­dis för per­so­ner med mi­li­tär­hi­sto­riskt in­tres­se.

✵ www.histo­ric-scot­land.gov.uk Mån – sön: 9.30–17.30 (sommar), 10–16 (vin­ter) . In­trä­de: vux­na 8,50 pund barn 5,10 pund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.