WILLI SCHMID

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

En tra­gisk för­väx­ling gjor­de att mu­sik­kri­ti­kern Willi Schmid dö­da­des av SS ef­ter att de blan­dat ihop ho­nom med Lud­wig Sch­mitt, en an­häng­a­re till Hitlers mot­stån­da­re Ot­to Stras­ser. Ru­dolf Hess be­sök­te Sch­mids än­ka någ­ra da­gar se­na­re för att be­kla­ga sor­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.