AND­RA VÄRLDS­KRI­GET

Hitlers krig (Sweden) - - De Tidiga Åren -

Hitlers inledande av and­ra världs­kri­get gick blixt­snabbt. Men ett an­tal kost­sam­ma miss­tag och för­se­ning­ar skul­le i slutän­dan bli av­gö­ran­de.

”1945 DIK­TE­RA­DE HIT­LER NÄR­MAST FÖR SI­NA GENERALER EX­AKT VAD DE SKUL­LE GÖ­RA, OCH HANS TILLIT TILL DEM VAR MYC­KET LÅG.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.