1 216

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

Mal­mö lyc­ka­des ta sig till­ba­ka till SHL och är där­med det syd­li­gas­te la­get i li­gan. Det mest nord­li­ga la­get är Lu­leå, och mel­lan des­sa två stä­der är det 1 216 kilo­me­ter få­gel­vä­gen. Om det är nå­gon Lu­leåsup­por­ter som fun­de­rar på att ta bi­len till bor­t­a­mat­chen i Mal­mö, el­ler vice ver­sa, be­räk­nas sträc­kan ta un­ge­fär 15 tim­mar och 30 mi­nu­ter att kö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.