SHL vär­var från Fin­land

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

Un­der de se­nas­te åren har ru­ti­ne­ra­de do­ma­re som Christer Lär­king, Ulf Rönn­mark och Tho­mas ­” Ku­ben” Andersson slu­tat. Till i år har SHL valt att lyf­ta upp tre hu­vud­do­ma­re från All­svens­kan: Andre­as ­Har­nebring, Da­ni­el Winge och Jo­han Häll.

Dess­utom har SHL gjort som en del klub­bar och ­vär­vat från Fin­land. Alek­si Rantala, 37, med bland ­an­nat tre VM-tur­ne­ring­ar på me­rit­lis­tan, blir den förs­te ut­länds­ke do­ma­ren att dö­ma en hel sä­song i SHL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.