Hoc­key­in­tres­set öka­de

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

Näs­tan två mil­jo­ner, el­ler 1 987 961 för att va­ra ­ex­akt, åskå­da­re var det sam­man­lagt på de 330 mat­cher som spe­la­des i fjol. Det är en ök­ning med drygt 13 500 per­so­ner jäm­fört med sä­song­en in­nan. Om man in­te räk­nar med Djur­går­den och Lek­sand, som kom upp från All­svens­kan, var HV 71 den klubb som öka­de sitt snitt mest. De höj­de sitt snitt med ­näs­tan 200 per­so­ner per match jäm­fört med året in­nan. Det största tap­pet stod LHC för, som i snitt ha­de 847 åskå­da­re fär­re per match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.