641 Å

TACK­LING­AR PÅ 5 SÄ­SONG­ER

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

An­ton Hed­man de­bu­te­ra­de i SHL sä­song­en 2010/2011 och har spe­lat i Mo­do, Lu­leå och Fär­je­stad. Oav­sett var han har spe­lat har han tack­lats en hel del. På si­na fem ­sä­song­er i SHL har han de­lat ut 641 tack­ling­ar (i grundse­ri­e­mat­cher). Han har vun­nit tack­lings­li­gan fy­ra av fem sä­song­er och hans bäs­ta no­te­ring kom i fjol då han sat­te in 141 tack­ling­ar. 29-åring­en från Stock­holm är in­för den här sä­song­en till­ba­ka i Lu­leå ef­ter ett år i Fär­je­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.