MAL­MÖ RED­HAWKS

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

ARE­NA: Mal­mö Are­na. KA­PA­CI­TET: Cir­ka 12 600, be­ro­en­de på sä­ker­hets­zo­ner.

Har snit­tat 5 500–6 500 åskå­da­re un­der åren i all­svens­kan. I fjol var det 6 200 i grundse­ri­en, 6 800 med kva­let in­räk­nat. Har i år höjt bil­jett­pri­ser­na med i snitt 15–20 pro­cent in­för åter­koms­ten till SHL, och ska ock­så va­ra mer re­strik­ti­va med ra­bat­te­ra­de bil­jet­ter. Har bud­ge­te­rat med 7 500 åskå­da­re, gör re­klam i tv, ra­dio, tid­ning­ar och webb. I sä­songs­kor­ten in­går ock­så al­la even­tu­el­la slut­spels- och kval­mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.