Fy­ra and­ra re­jä­la Sats­ning­ar i Hoc­keys­ve­ri­ges histo­ria

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

FÄR­JE­STAD 2015/2016

Lig­ger ba­ra snäp­pet ef­ter Lu­leå i sats­ning­en på eta­ble­ra­de SHL-stjär­nor. Fjol­å­rets fi­asko, ut i åt­ton­dels­fi­na­len, får ab­so­lut in­te upp­re­pas och spe­la­re som Magnus Nygren, Lars Hau­gen, Mi­kael Jo­hans­son och Jo­nas Ho­lös ska se till att det blir SM-fi­nal i stäl­let.

HV 71 2013/2014

Mål­sätt­ning­en var att vin­na se­ri­en, men i stäl­let fick Jön­kö­pings­klub­ben pa­nik­vär­va för att över ­hu­vud ta­get hål­la sig kvar i SHL. To­ni Ra­ja­la, Ans­si Sal­me­la och Erik Chri­s­ten­sen vär­va­des in när HV låg jum­bo i ok­to­ber. Lö­ne­kost­na­der­na steg med drygt el­va mil­jo­ner kro­nor, och in­te blev det bil­li­ga­re när ock­så Chris Cam­po­li an­slöt kort se­na­re. Men klub­ben kla­ra­de sig till slut kvar ut­an kval.

MAL­MÖ IF 1988–1990

Fy­ra år ef­ter att Per­cy Nils­son tog över som ord­fö­ran­de i lil­la Mal­mö IF ex­plo­de­ra­de det. På ett brä­de ploc­ka­de han in de sju ny­för­vär­ven ”Pek­ka” Lind­mark, Hå­kan Åhlund, Mat­ti Pau­na, Bos­se Svanberg, Mats Lusth, An­ders Svens­son och Carl Erik Larsson. Det blev hoc­key­fe­ber i Mal­mö, men trots den gi­gan­tis­ka sats­ning­en lyc­ka­des man in­te ta sig upp i elit­se­ri­en den ­sä­song­en. Så Per­cy sat­sa­de än­nu ­hår­da­re. In med bland and­ra Pe­ter Andersson, Rai­mo Hel­mi­nen och Mats Hal­lin. Och så Ti­mo Lah­ti­nen som trä­na­re. Då gick det bra. 3–0 i mat­cher mot Mo­do be­tyd­de elit­se­ri­e­spel 1990/1991. En sä­song se­na­re vann klub­ben sitt förs­ta SM-guld.

TEAM BO­RO 1990/1991

Med små­hus­till­ver­ka­ren Bo­ro­hus i ryg­gen sat­sa­de den lil­la små­länds­ka klub­ben Team Bo­ro stort på att nå elit­se­ri­en. Och i fem mi­nu­ter var man där. Med hjälp av sto­ra peng­ar ha­de man loc­kat bland and­ra mål­vak­ten Rolf Rid­der­wall och An­ders ”Masken” Carls­son till klub­ben, och man gick från di­vi­sion 1 till All­svens­kan och till slut en av­gö­ran­de match i Scan­di­na­vi­um mot Frölun­da. Team Bo­ro tog led­ning­en med 1–0 och var i fem mi­nu­ter klart för elit­se­ri­en. Se­dan vän­de Frölun­da och vann till slut med 6–2. Rid­der­wall fick ­se­na­re på vå­ren trös­ta sig med att vin­na VM-guld. När Team Bo­ros hu­vud­spon­sor gick i kon­kurs för­svann bå­de peng­ar och spe­la­re snabbt. I slu­tet av 1990-ta­let var man ne­re i di­vi­sion 3 och ­byt­te namn till Bo­ro/ Vet­lan­da HC. I dag spe­lar klub­ben i di­vi­sion 2.

Ra­ja­la.

Fo­to: BIR­GER LALLO, BO HOLST, ROONY JO­HANS­SON, TOM­MY MARDELL, PON­TUS OR­RE, TT

”Masken” i Bo­ro. Lands­lags­mål­vak­ten Rolf ”Rid­darn” Rid­der­wall vär­va­des in till Team Bo­ros flop­pan­de stor­sats­ning 1990/1991.

Per­cy & Pek­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.