GI­GAN­TEN SLU­TAR – HYL­LAS AV KLUB­BEN

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

FRÖLUN­DA- VE­TE­RAN I april fick Christi­an Bäck­man be­ske­det att Frölun­da in­te för­ny­ar hans kon­trakt och någ­ra må­na­der se­na­re ­med­de­la­de 35- åring­en att han läg­ger skrid­skor­na på hyl­lan. Bäck­man kom till Frölun­da 1996 och har ald­rig spe­lat för nå­gon an­nan för­e­ning i Sve­ri­ge, to­talt blev det 555 mat­cher för klub­ben och SM- guld. Klub­ben har nu lo­vat att hyl­la sin gam­le tro­tjä­na­re med en av­tack­ningsce­re­mo­ni nå­gon gång un­der kom­man­de ­sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.