TRÄ­NA­RE

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Ro­ger Rönn­berg har ta­git JVM­guld med Ju­niorkro­nor­na, och byggt upp ett sta­bilt och ung­dom­ligt Frölun­da och job­bat lång­sik­tigt. Det bör­jar bä­ra frukt nu. Är en­ga­ge­rad och pas­sio­ne­rad i bå­set och vå­gar sät­ta ner fo­ten om det be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.