GULD­HJÄL­TAR ÅTER­VÄN­DER

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

ÅRGÅNGSSPELARE Te­e­mu Lai­ne, Mar­tin Thörn­berg, Oscar Sundh, Björn Me­lin och Mat­ti­as Te­den­by. Spe­la­re som ha­de fram­trä­dan­de rol­ler i la­get som vann SM- guld 2010 och som har valt att åter­vän­da till ­klub­ben un­der de två se­nas­te sä­song­er­na.

Chris Cam­po­li Je­re Ka­ra­lah­ti Si­mon Karls­son

Ax­el Eidstedt Mar­tin Thörn­berg Te­e­mu Lai­ne Björn Me­lin Erik Andersson

Ry­an O’Byr­ne Kristo­fer Berglund Niklas Hans­son Emil Jo­hans­son

Erik Chri­s­ten­sen

Chris Ab­bott Si­mon Öne­rud An­ton Bengts­son

Ted Brit­hén Mat­ti­as Te­den­by Oscar Sundh Filip Sandberg

Me­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.