BAC­KAR

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

För­svars­spe­let har sva­jat i två ra­ka sä­song­er nu. Visst blev det bätt­re när Je­re Ka­ra­lah­ti an­slöt men la­get sak­nar den extra de­fen­si­va skick­lig­he­ten i sin back­upp­sätt­ning. Chris Cam­po­li hål­ler dock hög klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.