TOR­BJÖRN KARLS­SONS RE­SA MED KARLS­KRO­NA

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

2004/05 Di­vi­sion 3

Roll: Hu­vud­trä­na­re & sport­chef. Kom­men­tar: Vi vin­ner se­ri­en mitt förs­ta år, men mis­sar i kva­let upp­åt.

2005/06 Di­vi­sion 3

Roll: Hu­vud­trä­na­re & sport­chef. Kom­men­tar: And­ra året vin­ner vi se­ri­en igen och går upp i di­vi­sion två.

2006/07 Di­vi­sion 2

Roll: Sport­chef. Kom­men­tar: Vi vin­ner två­an direkt, men mis­sar i kva­let.

2007/08 Di­vi­sion 2

Roll: As­si­ste­ran­de trä­na­re och sport­chef Kom­men­tar: Här vin­ner vi se­ri­en igen och går upp. Nu gick det snabbt.

2008/09 Di­vi­sion 1

Roll: As­si­ste­ran­de trä­na­re & sport­chef. Kom­men­tar: Förs­ta året i di­vi­sion 1 ­mis­sar vi topp fy­ra men går till fort­sätt­nings­se­ri­en, vin­ner den och kva­lar upp­åt ut­an lyc­ka.

2009/10 Di­vi­sion 1

Roll: As­si­ste­ran­de trä­na­re & sport­chef. Kom­men­tar: Pre­cis sam­ma som ­sä­song­en fö­re.

2010/11 Di­vi­sion 1

Roll: Sport­chef. Kom­men­tar: Vårt tred­je år i et­tan och ­To­mas Kem­pes förs­ta år som trä­na­re. Här var vi så ex­tremt nä­ra att gå upp men för­lo­ra­de bor­ta mot Hud­dinge med 2–1 i sista om­gång­en när vi be­höv­de en poäng. Det var kep­sar upp­tryc­ka och ord­fö­ran­den ha­de fix­at cham­pagne, men det var ba­ra att pac­ka ner allt och åka hem igen.

2011/12 Di­vi­sion 1

Roll: Sport­chef. Kom­men­tar: Här gick vi som tå­get och vann kva­let upp till all­svens­kan med vå­ra 24 poäng ef­ter 8 seg­rar och 2 för­lus­ter.

2012/13 Hoc­key­all­svens­kan

Roll: As­si­ste­ran­de trä­na­re och lag­le­da­re. Kom­men­tar: Vi miss­be­döm­de kva­li­te­ten helt på all­svens­kan un­der vårt förs­ta år i se­ri­en. Vi ha­de en all­de­les för smal trupp, men det var en jäv­la tur att vi ­lyc­ka­des kva­la oss kvar.

2013/14 Hoc­key­all­svens­kan

Roll: As­si­ste­ran­de trä­na­re & lag­le­da­re. Kom­men­tar: Vi gör en rik­tigt bra sä­song, kom­mer fem­ma och är yt­terst nä­ra att vin­na den and­ra playoff­de­len.

2014/15 Hoc­key­all­svens­kan

Roll: As­si­ste­ran­de trä­na­re. Kom­men­tar: Allt föll på plats och vi går upp i SHL. Fle­ra år för ti­digt om man ser till vår vi­sion.

2015/16 SHL

Roll: As­si­ste­ran­de trä­na­re. Kom­men­tar: Vi kom­mer in­te stå med mös­san i hand ut­an vi kom­mer kri­ga ­ut­av ba­ra hel­ve­te. Det pas­sar oss att slå li­te ur vas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.