RAKETRESA TILL FIN­RUM­MET

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

AMA­TÖ­RER­NA HAR BLI­VIT PROFFS Karls­kro­na har gjort en raketresa ge­nom se­ri­e­sy­ste­met. Den lil­la klub­ben från Ble­kinge spe­la­de så sent som 2006 i di­vi­sion 3 och var då ama­tör­mäs­sig. Men när det väl tog fart gick det snabbt. Det be­höv­des ba­ra tre sä­song­er för klub­ben i hoc­key­all­svens­kan in­nan de tog ste­get upp till ­fin­rum­met.

An­ton Grun­del Mak­sim Ma­tus­h­kin Robin Gart­ner Victor Arons­son

Mat­ti­as Gu­ter Alex­an­der Berg­ström Victor Löfs­tedt Jo­achim Roh­din Ju­li­en Brouil­let­te

Tom Linder Da­vid West­lund Hen­rik Nils­son

Ri­ley Hol­zap­fel Jo­el Kell­man John Hen­ri­on Vy­acheslav Trukhno To­ni Kä­h­kö­nen Jesper Olofs­son Filip Cru­se­man Mat­ti­as Granlund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.