BAC­KAR

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Oru­ti­nen ly­ser ige­nom på back­si­dan. Visst, ny­för­vär­ven har SHL-er­fa­ren­het, men Ju­li­en Brouil­let­te för­vän­tas ta ett stort an­svar och la­get är be­ro­en­de av att han mot­sva­rar ­för vänt­ning­ar­na. Mak­sim Ma­tus­h­kin är an­nars en spän­nan­de spe­la­re, ­duk­tig åt bå­da håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.