MÅL­VAK­TER

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Pa­trick Gal­braith var ut­omjor­diskt bra i kva­let mot SHL och en stor an­led­ning till avan­ce­mang­et. Lyc­kas han snud­da vid den ni­vån är myc­ket vun­net för Karls­kro­na. Men kon­kur­ren­sen är hår­da­re nu. Li­nus Fern­ström kom­mer in och utmanar om förstas­pa­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.