MÅL­VAK­TER

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Mar­cus Hög­berg är ta­lang­full och hål­ler en hög högsta­ni­vå. Bor­de dock hit­ta jämn­he­ten. Da­vid Rau­tio fick stå någ­ra fler mat­cher i fjol och den här sä­song­en bor­de nå­gon av mål­vak­ter­na ta kli­vet och vi­sa att han ska va­ra et­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.