SÅ SPE­LAR LU­LEÅ

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Of­fen­si­va stjär­nor har vär­vats för att stär­ka an­falls­spe­let i ett re­dan de­fen­sivt skick­ligt lag. Lu­leå var tuf­fa att mö­ta i fjol, i slut­spe­let på grän­sen till smut­si­ga, och kom­mer san­no­likt in­te pri­o­ri­te­ra bort den prä­geln. Vi kan för­vän­ta oss ett mer of­fen­sivt Lu­leå än i fjol.

Jo­el Las­si­nant­ti.

Jo­han Har­ju.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.