VISS­TE DU ATT...

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Lu­leå är ett po­pu­lärt lag i kän­dis- Sve­ri­ge. Pro­gram­le­da­ren Gry Fors­sell, ar­tis­ten Mar­tin ” E- t ype” Eriks­son, re­gis­sö­ren Kjell Sundvall och för­re sla­lomå­ka­ren Tho­mas Fog­dö har al­la ut­nämnts till he­ders­sup­port­rar av för­e­ning­en.

Hem­mapre­miär mot Frölun­da 19 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.