FOR­WARDS

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Sett på papp­ret finns det ing­et lag som slår Lu­leå på kva­li­tet och ­skick­lig­het. Klub­ben har vär­vat ­kon­kur­ren­ter­nas topp­spe­la­re och kan stäl­la två, kanske tre, förs­ta­ked­jor på be­nen. Frå­ge­tec­ken finns för hur ­trä­narsta­ben ska få al­la stjär­nor att dra åt sam­ma håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.