SHL-spe­la­re på job­bet — i klac­ken när han är le­dig

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Fot­bollsla­get Skäl­der­vi­kens IF har ett re­jält stöd på si­na mat­cher i di­vi­sion 5. Christop­her Lil­je­wall, Da­ni­el Syl­wan­der och Lud­vig Rens­feldt är ba­ra någ­ra av de Rög­le­spe­la­re som föl­jer dem så­väl bor­ta som hem­ma. Även många av de ut­länds­ka Rög­le-spe­lar­na har följt med vid ett fler­tal till­fäl­len.

– De bru­kar mest skrat­ta. Men det är kul att va­ra där och stöt­ta si­na kom­pi­sar. Man be­ta­lar 30 spänn, får en kaf­fe på kö­pet och sit­ter och nju­ter i sol­sto­len bred­vid pla­nen. Är det ing­et fin­lir så finns det all­tid nå­gon go’ glid­tack­ling att jub­la över i stäl­let. Det blir mest att vi sit­ter och ap­plå­de­rar, men vi sjung­er all­tid när de gör mål, sä­ger Lil­je­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.