PO­WER PLAY

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Christop­her Lil­je­wall sköt tio po­wer play­mål den gång­na sä­song­en och Jor­dan Smot­her­man kom in sent och gjor­de skill­nad. Men det var i Hoc­key­all­svens­kan. Av ny­för­vär­ven är det egent­li­gen ing­en som har ut­mär­kan­de egen­ska­per i nu­me­rärt över­läge.

Lars Vol­den

Ivan Ba­ran­ka Jesper Wil­li­ams­son Ke­vin Mars­hall

Alen Bi­bic Christop­her Lil­je­wall Pa­trick Ceh­lin Tay­lor Mat­son Se­basti­an Wänn­ström

Jesper Jen­sen Jack Con­nol­ly Kel­sey Tes­si­er Da­ni­el Syl­wan­der

Oscar Dansk Do­mi­nik Granak Jens Hell­gren Almen Bi­bic Rasmus Bengts­son Jor­dan Smot­her­man Alex Ale­ar­di Da­vid Ås­lin Lud­vig Rens­feldt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.