SÅ SPE­LAR RÖG­LE

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Rög­le kom­mer att va­ra ett av de fy­siskt ­tuf­fas­te la­gen att mö­ta. Dels har man många hård­fö­ra spe­la­re, dels är man ett av la­gen med flest ki­lon i trup­pen. An­falls­mäs­sigt kom­mer Rög­le för­sö­ka va­ra ef­fek­tivt och skott­glatt. Men de­fen­si­ven kom­mer att pri­o­ri­te­ras.

Almen Bi­bic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.