SÅ SPE­LAR SAIK

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Likt ti­di­ga­re år kom­mer Skel­l­ef­teå va­ra ett spel­fö­ran­de lag och äga ett stort puck­in­ne­hav. Ett skrid­s­kostarkt och kraft­fullt lag som för­sö­ker till­bringa mest tid i an­fall­s­zo­nen. I om­ställ­ning­ar­na är Skel­l­ef­teå ock­så far­ligt tack va­re många snab­ba och in­ten­si­va spe­la­re i trup­pen.

Jan­ne Pe­so­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.