FOR­WARDS

FULL­STÄN­DIG KOLL PÅ SHL!

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Öre­bro sat­sar även i år på en bred trupp. Li­gans kont­rings­star­kas­te lag över­ras­ka­de de fles­ta. He­la SHL: s ­po­äng­kung, De­rek Ry­an, har vis­ser­li­gen läm­nat, men suc­cé­spe­la­re som mål­far­li­ge Mar­tin Jo­hans­son och ­Da­ni­el Viksten är kvar.

Ju­li­us Hu­da­cek

Ja­kub Krej­cik Jo­han Mo­tin Viktor Ek­bom Alex­an­der Hell­ström Da­ni­el Viksten Mik­ko Lehto­nen

Greg Squires Jo­han Wiklan­der Pe­ter Andersson Joo­nas Jal­van­ti Bob­bo Pe­ters­son Stefan Jo­hans­son

Vil­le Vi­i­ta­lu­o­ma Jo­el Musto­nen Ja­kub Petru­za­lek Hen­rik Löw­dahl Mar­tin Jo­hans­son

Mar­ko Ant­ti­la Mar­cus We­in­stock

Li­bor Hu­da­cek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.