MÅL­VAK­TER

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Ju­li­us Hu­da­cek var ly­san­de i fjol och till­hör­de toppskik­tet av SHL- mål­vak­ter. Med sin sä­reg­na stil räd­da­de han många poäng åt Öre­bro i fjol och ing­et ty­der på nå­got an­nat i år. ­Er­sät­ta­ren Hen­rik Lund­berg fick in­te sär­skilt många chan­ser mel­lan ­stol­par­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.