Ing­et snack om hoc­key

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

Öh­man-kla­nen. Frå­gan är hur många hem­lig­he­ter som fa­mil­jen Öh­man läm­nar om re­spek­ti­ve lag un­der släkt­mid­da­gar­na: Jens Öh­man är as­si­ste­ran­de trä­na­re i Tim­rå, so­nen Victor Öh­man li­rar i Os­kars­hamn och bro­dern Stefan Öh­man spe­lar i Björklö­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.