SÄ­SONG­ER­NA SOM HÖLL PÅ ATT KNÄC­KA AIK

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

2013/14

In­le­der histo­ri­ens förs­ta SHL­sä­song med fy­ra ra­ka ­för­lus­ter och fort­sät­ter se­dan hac­ka be­tänk­ligt. Slu­tar sist i ta­bel­len, 16 poäng bakom HV 71 på ti­on­de plats, och skic­kas till kval­se­ri­en där man för­lo­rar fy­ra av de fem förs­ta mat­cher­na och till slut skic­kas ner i Hoc­key­all­svens­kan. Knappt tre ­vec­kor ef­ter kval­se­ri­ens slut är man även tim­mar från ­kon­kurs, men då bland an­nat den då­va­ran­de vd:n Tho­mas Jo­hans­son sköt in tio mil­jo­ner kro­nor räddades klub­ben.

2014/15

Det fria fal­let fort­sät­ter se­dan klub­ben även in­le­der Hoc­key­all­svens­kan på ab­so­lut sämsta sätt, den här gång­en med för­lus­ter i de fem förs­ta mat­cher­na. Blir till slut näst sist i se­ri­en och tving­as nu kva­la för att in­te åka ner i di­vi­sion 1 (!), ett kval som man dock vin­ner gans­ka klart. I sty­rel­se­rum­met fort­sät­ter dock dra­ma­ti­ken ef­ter sä­song­en och AIK är åter­i­gen nä­ra kon­kurs med skul­der på 21 mil­jo­ner, men en grupp ex­ter­na in­ve­ste­ra­re går till slut in och räd­dar klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.