SKEL­L­EF­TEÅ– FRÖLUN­DA– VÄX­JÖ

POÄNGLIGAN

Hockeybibeln - - SPORT -

Lin­kö­ping– �

SLUT­SPE­LET

1) Ryan Frölun­da..................... 51 15 2) Pa­trick Djur­går­den......... 49 15 3) Patrik Skel­l­ef­teå.......... 52 15 4) Mi­lan Fär­je­stad.................... 51 20 5) Ri­chard Väx­jö...................... 46 21 6) Andre­as Frölun­da............ 52 19 7) Andrew Lin­kö­ping............. 52 18 8) John Skel­l­ef­teå................. 47 17 9) Gar­rett Lin­kö­ping..................... 41 14 10) Matt Dur­går­den............. 52 18

Mat­cher,mål,as­sist,to­tal­tan­tal­po­äng. 36 33 33 25 23 25 26 25 27 22

Ryan Lasch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.