BRYNÄS

Hockeybibeln - - SPORT -

Fe­lix SAND­STRÖM

Född: 97-01-12. Längd: 187 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Hu­ge. Kom från: IK Hu­ge, 2013. 2015/16: 25 mat­cher, 2,61 mål/match, 90,4 %. SHL-mat­cher: 27.

Väl­digt talangfull mål­vakt, som är draf­tad av Phi­la­del­p­hia (som num­mer 70 to­talt, 2015). Drab­ba­des av en sjuk­dom för två år se­dan som höll ho­nom bor­ta en hel del, men tog ett kliv fram­åt i fjol och stod 25 grundse­ri­e­mat­cher, samt två i slut­spe­let.

Da­vid RAUTIO

Född 85-07-08. Längd: 181 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lu­leå HF. Kom från: Lin­kö­ping, 2016. 2015/16: 28 mat­cher, 1,96 mål/match, 91,6 %. SHL-mat­cher: 168.

En sta­bil SHL-mål­vakt, som man vet vad man får av. Gör säl­lan en då­lig match. Ef­ter två år i Lin­kö­ping åter­före­nas Rautio med Tho­mas ”Bu­lan” Berglund, som trä­na­de Rautio i Lu­leå. Har ett SM-sil­ver, och 13/14 ha­de han bäst GAA (1,78) i he­la SHL.

Lu­kas KILSTRÖM

Född 90-04-18. Längd: 183 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sö­der­täl­je SK. Kom från: Lu­leå, 2013. 2015/16: 45 mat­cher, 15 po­äng (4+11). SHL-mat­cher: 306.

En sta­bil SHL-back, som gör nyt­ta bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt för sitt lag. En le­dar­ge­stalt i la­get som fick äran att va­ra as­si­ste­ran­de kap­ten för­ra året, och kom­mer va­ra det även i år. Har som bäst gjort 16 po­äng en SHL-sä­song (2012/13).

Ryan GUN­DER­SON

Född: 85-08-16. Längd: 177 cm. Vikt: 80 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Ho­ly Ghost Prep. Kom från: Di­na­mo Minsk, 2016. 2015/16: 60 mat­cher, 27 po­äng (5+22) (KHL). SHL-mat­cher: 164.

En su­per­värv­ning av Brynäs. Vet hur allt fun­ge­rar ef­ter sin för­ra se­jour i klub­ben (2011–2014). Un­der den pe­ri­o­den vann han ett SM-guld (2012) och bac­kar­nas po­äng­li­ga bå­de 2012 och 2014. Kom­mer bli väl­digt nyt­tig för Brynäs po­wer­play.

Si­mon BERTILSSON

Född 91-04-19. Längd: 183 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­fors IK. Kom från: Bo­fors IK, 2007. 2015/16: 5 mat­cher, 0 po­äng (0+0). SHL-mat­cher: 240.

Har haft en hel del ska­d­e­pro­blem de se­nas­te åren. I fjol blev det ba­ra fem mat­cher för den Bo­fors­fost­ra­de bac­ken på grund av en ax­el­ska­da. Trots att han ba­ra är 25 år går han in på sin ni­on­de SHL-sä­song, och sin and­ra som as­si­ste­ran­de kap­ten.

Jörgen SUN­DQVIST

Född: 82-09-24. Längd: 182 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: An­tjärns IK. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2005. 2015/16: 47 mat­cher, 6 po­äng (0+6). SHL-mat­cher: 580.

En de­fen­sivt skick­lig spe­la­re, som in­te bac­kar när det smäl­ler. En le­da­re bå­de på och ut­an­för isen, som har gjort två sä­song­er som kap­ten i Brynäs, men de två se­nas­te åren har han va­rit as­si­ste­ran­de kap­ten. Var med i Brynäs guld­lag 2012.

Lucas CARLS­SON

Född 97-07-05. Längd: 184 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hil­le/Åbyg­ge­by IK. Kom från: Hil­le/Åbyg­ge­by IK, 2013. 2015/16: 35 mat­cher, 9 po­äng (4+5). SHL-mat­cher: 51.

19-åring som de­bu­te­ra­de i SHL för två sä­song­er se­dan. Gjor­de 16 SHL-mat­cher 2014/15, i fjol blev det 35 fram­trä­dan­den. Gjor­de ett upp­märk­sam­mat solo­mål mot Öre­bro för­ra sä­song­en. Draf­ta­des av Chi­ca­go i fjär­de run­dan i som­ras, som num­mer 110 to­talt.

Eli­as FÄLTH

Född: 81-03-30. Längd: 176 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Frölun­da, 2016. 2015/16: 47 mat­cher, 8 po­äng (2+6). SHL-mat­cher: 304.

Guld­back i Frölun­da för­ra sä­song­en. Gjor­de åt­ta po­äng i grundse­ri­en och fem i slut­spe­let. Har gjort 34 po­äng som bäst en SHL-sä­song (2010/11 i Lu­leå). En of­fen­sivt skick­lig back, som kom­mer att bli nyt­tig i po­wer­play med sin hö­ger­fatt­ning.

Marc ZANETTI

Född 91-05-20. Längd: 183 cm. Vikt: 92 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: To­ron­to Marl­bo­ros. Kom från: Os­kars­hamn, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 15 po­äng (6+9). SHL-mat­cher: 52.

Im­po­ne­ran­de i Os­kars­hamn 2014/15 och gjor­de då 21 po­äng på 52 mat­cher. Följ­de upp det med att gö­ra 15 po­äng un­der sin roo­ki­e­sä­song i SHL – och snit­ta­de 18 mi­nu­ter i is­tid per match. Bra spel­upp­fatt­ning och bra pass­nings­läg­ga­re.

Jo­nat­han PUDAS

Född: 93-04-26. Längd: 179 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ki­ru­na IF. Kom från: Karls­kro­na, 2015. 2015/16: 51 mat­cher, 20 po­äng (2+18). SHL-mat­cher: 51.

Var med och spe­la­de upp Karls­kro­na i SHL 2014/15, men val­de att gå till Brynäs in­för för­ra sä­song­en, och det är nog ing­et han ång­rar. Pudas var Brynäs po­äng­mäs­sigt bäs­ta back med si­na 20 po­äng och snit­ta­de dess­utom näst mest is­tid i la­get (20.22).

Pont­hus WES­TER­HOLM

Född 92-01-06. Längd: 183 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Karls­kro­na HK. Kom från: BIK Karlsko­ga, 2014. 2015/16: 48 mat­cher, 18 po­äng (9+9). SHL-mat­cher: 101.

Mot­sva­ran­de in­te rik­tigt för­vänt­ning­ar­na un­der sin förs­ta sä­song i Brynäs, men se­dan Tho­mas Berglund kom in har det gått bätt­re och bätt­re och i fjol vi­sa­de 24-åring­en upp si­na of­fen­si­va kva­li­te­ter. Li­te mer fram­spe­la­re än vad bror­san är.

Ke­vin CLARK

Född: 87-12-29. Längd: 175 cm. Vikt: 78 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Hoc­key Winni­peg. Kom från: SCL Ti­gers, 2016. 2015/16: 42 mat­cher, 37 po­äng (18+19) (NLA). SHL-mat­cher: 0.

Har gjort fy­ra sä­song­er i AHL (56 po­äng på 160 mat­cher), men har de två se­nas­te åren spe­lat i Tyskland och Schweiz och har där öst in po­äng. Vann skyt­te­li­gan i Tyskland för två år se­dan och blev ut­sedd till årets for­ward. Bra skrid­sko­å­ka­re och bra skott.

Gustaf THO­RELL

Född 89-12-12. Längd: 180 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: BIK Karlsko­ga, 2016. 2015/16 (allsv.): 50 mat­cher, 37 po­äng (18+19). SHL-mat­cher: 25.

Lyc­ka­des ald­rig rik­tigt slå ige­nom i Fär­je­stad, men ef­ter spel i Sundsvall, Stjer­nen (Nor­ge) och BIK Karlsko­ga är 26-åring­en nu till­ba­ka i SHL. En lag­spe­la­re som all­tid job­bar hårt och de två se­nas­te sä­song­er­na gjort en hel del po­äng i all­svens­kan.

Jo­han ALCÉN

Född: 88-03-11. Längd: 188 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sand­vi­kens IK. Kom från: Mo­ra, 2015. 2015/16: 50 mat­cher, 5 po­äng (3+2). SHL-mat­cher: 221.

Spe­la­de i Brynäs un­der ju­ni­or­ti­den, men ef­ter fem sä­song­er i Hoc­key­all­svens­kan (där han un­der en sä­song var kap­ten i Mo­ra) var han in­för för­ra sä­song­en till­ba­ka i Gäv­leklub­ben. Gjor­de 38 po­äng en sä­song i Mo­ra, men i fjol blev det ba­ra fem po­äng.

Da­ni­el PAILLE

Född 84-04-15. Längd: 185 cm. Vikt: 91 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Wel­land MHA. Kom från: Hart­ford Wolf Pack, 2016. 2015/16: 23 mat­cher, 11 po­äng (5+6) (AHL). SHL-mat­cher: 0.

Ett me­ri­te­rat ny­för­värv. Draf­tad i förstarun­dan 2002 och har gjort 582 NHL-mat­cher och 207 mat­cher i AHL. Vann Stan­ley Cup 2011 med Boston Bru­ins. Duk­tig skrid­sko­å­ka­re, som all­tid sät­ter la­get först. Bra ar­bets­mo­ral.

Pat­hrik WES­TER­HOLM

Född: 92-01-06. Längd: 181 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Karls­kro­na HK. Kom från: BIK Karlsko­ga, 2014. 2015/16: 52 mat­cher, 33 po­äng (7+26). SHL-mat­cher: 106.

Den av tvil­ling­ar­na Wes­ter­holm som ska stå för må­len, och pre­cis som bror­san har han fått ett lyft se­dan Tho­mas Berglund kom in i la­get. Fy­ra i la­gets po­äng­li­ga i fjol, och be­lö­na­des med en plats i lands­la­get. Blev to­talt sju lands­kam­per (två mål).

En mål­skytt av högs­ta SHL-klass. Har på 107 SHL-mat­cher gjort 39 mål. Vann SHL:s skyt­te­li­ga för­ra sä­song­en med si­na 22 full­träf­far (14 av dem kom i po­wer­play). Sä­song­en dess­förin­nan ha­de han bäst plus/mi­nus i he­la li­gan. Har gjort 113 NHL-mat­cher.

Jesper JEN­SEN

Född: 87-02-05. Längd: 183 cm. Vikt: 80 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: Ny­bro IF. Kom från: Rög­le, 2016. 2015/16: 17 mat­cher, 4 po­äng (1+3). SHL-mat­cher: 17.

Var med och spe­la­de upp Rög­le 2014/15, men för­ra sä­song­en vill han helst glöm­ma. Ha­de sto­ra ska­d­e­pro­blem och spe­la­de ba­ra 17 mat­cher på grund av en krång­lan­de ax­el. Den of­fen­sivt skick­li­ge cen­tern har va­rit med i sju VM-tur­ne­ring­ar för Dan­mark.

Jacob BLOMQVIST

Född 86-11-08. Längd: 184 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gäv­le GIK. Kom från: Lek­sand, 2014. 2015/16: 52 mat­cher, 14 po­äng (4+10). SHL-mat­cher: 219.

Spe­la­de un­der ju­ni­or­ti­den i Brynäs och ef­ter åt­ta sä­song­er i and­ra lag var han till­ba­ka i klub­ben 2014. Var as­si­ste­ran­de kap­ten i klub­ben för två år se­dan och är nu den som får äran att blir ny lag­kap­ten ef­ter Anton Rö­din. Har ett bra skott.

Se­basti­an ENTERFELDT

Född: 88-05-22. Längd: 180 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Val­bo AIF. Kom från: Lu­leå, 2012. 2015/16: 29 mat­cher, 3 po­äng (2+1). SHL-mat­cher: 251.

Ska­d­e­pro­blem har gjort att 28-åring­en har spe­lat fär­re än 30 mat­cher de två se­nas­te sä­song­er­na, där­för blir det in­te mer än

Har som mest gjort 26 po­äng en SHL-sä­song (2012/13). Ha­de bäst tek­nings­sta­tistik i he­la SHL 2014/15 (61,6%).

To­mas ZABORSKY

Född 87-11-14. Längd: 181 cm. Vikt: 91 kg. Land: Slo­va­ki­en. Mo­der­klubb: HK Duk­la Tren­cin. Kom från: HIFK, 2016. 2015/16: 55 mat­cher, 48 po­äng (27+21) (Li­i­ga). SHL-mat­cher: 0.

Vär­vad för att le­da Brynäs of­fen­siv. Har de två se­nas­te sä­song­er­na spe­lat i Fin­land och där har han minst sagt le­ve­re­rat. Gjor­de 47 po­äng sä­song­en 14/15 och följ­de upp det med att gö­ra 48 po­äng i fjol. Var med i det slo­va­kis­ka OS-la­get 2014.

Os­kar LINDBLOM

Född 96-08-15. Längd: 186 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hil­le/Åbyg­ge­by IK. Kom från: Brynäs J20, 2014. 2015/16: 48 mat­cher, 25 po­äng (8+17). SHL-mat­cher: 89.

Stor ta­lang, som tog yt­ter­li­ga­re ett kliv i fjol. Har haft en vik­tig roll i de två se­nas­te JVM-tur­ne­ring­ar­na. Draf­tad av Phi­la­del­p­hia, och tes­ta­de på spel i AHL ef­ter för­ra sä­song­en. Gjor­de där sju po­äng (2+5) på åt­ta mat­cher.

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.